Bli medlem


Kostnad för medlemsskap:
Aktiv medlem: 350 kr
Stödjande medlem: 200 kr
Student: 175 kr
Organisationsmedlemskap/organisationsprenumeration: 600 kr
Extra prenumeration: 350 kr

Hur?
Maila namn, adress, mailadress.
Märk betalningen med ”medlem 2021”
Swish eller bankgiro.
Swishnummer: 123 22 26 215
Bankgiro: 785-7204
Email: medlem@sttf.org

maila