Bli medlem


Kostnad för medlemsskap:
Aktiv medlem: 350 kr
Stödjande medlem: 200 kr
Student: 175 kr
Organisationsmedlemskap/organisationsprenumeration: 800 kr
Extra prenumeration: 350 kr

Fyll i formuläret nedan!
Betala sedan med Swish eller bankgiro.
Märk betalningen ”Medlem 2023”.
Swishnummer: 123 22 26 215
Bankgiro: 785-7204

    Aktiv medlemStödjande medlemStudentOrganisationsmedlemskapExtra prenumeration