Tolktrycket


Tolktrycket är STTF:s medlemstidning. Målet med tidningen är att du som läsare skall få koll på vad som händer i tolksverige. Det kan handla om nationella intressepolitiska frågor såsom arbetet med tolktjänstutredningen eller lokala nyheter om tolkar som auktoriserat sig som sjukvårdstolkar, alltså både omvärldskoll och nyheter. Det är också i Tolktrycket du hittar annonser om fortbildningar och konferenser kring teckenspråkstolkning.

Annonsera hos oss!


Vi ser gärna att du annonserar hos oss!

- Önskad annonsstorlek
- Andra önskemål

25% påslag av ordinarie annonspris tillkommer vid önskan om annonsplats på omslagets baksida (i färgtryck)
Annons på hemsidan (första sidan) plus Facebook kostar 500kr/v
20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.
Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

E-post: annons@sttf.org

ANNONSPRISER:
1/1 sida 4 000:-
2/3 sida 3 000:-
1/2 sida 2 500 :-
1/3 sida 1 800 :-
1/4 sida 1 500 :-
1/8 sida 1 000:-


Tips!

Har du en åsikt om vad som händer i vårt yrke eller på din arbetsplats?
Tolktrycket tar gärna emot alla nyheter från teckenspråks- och dövområdet. Åsikter, kåserier eller nyhetsartiklar, allt är av intresse. Har du några tips? Hör av dig!
Manusstopp för 2022 är: 20 mars, 12 juni, 28 augusti och 6 november.

E-post: tolktrycket@sttf.org

Redaktionen


Silke

Silke Spangler

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org


Alva

Alva Rosengren-Blom

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org


Maria

Maria Sköld

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org