God tolksed

adminMaterial och publikationerLeave a Comment

God tolksed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland auktoriserade tolkar och skapats genom domstolspraxis. God tolksed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas … Read More

Etikgruppens arbete

adminMaterial och publikationerLeave a Comment

Under våren 2003 påbörjades ett arbete i yrkesföreningen Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF, med målet att utarbeta yrkesetiska riktlinjer för vår yrkeskår. Riktlinjerna ska vara gemensamma, oavsett arbetsgivare och verksamhetsområde. I detta dokument redovisas hur detta … Read More