FORGOT YOUR DETAILS?

Trygghet

Samverkan

Professionalitet

Kvalitet

Råd & Stöd

Representation

Vill du ta del av de senaste nyheterna från Tolk-Sverige?

SOM TECKENSPRÅKSTOLK ÄR DET EN SJÄLVKLARHET ATT VARA MEDLEM I DIN YRKESFÖRENING

Tillsammans kan vi göra mer! Föreningen vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande samt välutbildad tolkkår.

Att tolka hörande teckenspråkiga till svenska
Till evenemanget:

Att tolka hörande teckenspråkiga till svenska

Den 30 mars arrangerar vi ett seminarium om fenomenet att tolka hörande teckenspråkiga till svenska, i samarbete med TÖI. Seminariet leds av Malin Tesfazion, teckenspråkstolk och tolklärare på Stockholms Universitet. Klicka på bilden för att se inbjudan. Sista anmälningsdag 27 mars!
Nordic Seminar 2017
Till evenemanget:

Nordic Seminar 2017

Den 19-21 maj arrangerar Tolkeforbundet Nordic Seminar i Trondheim, Norge. Anmälan och program hittar du på Tolkeforbundets hemsida!

WOW Annonser

Här finns det plats för dig att annonsera! Kontakta annons@sttf.org för info och priser.

HEJ! Valberedningen annonserar

  • Vill du fortbilda dig inom yrkeskårens intressepolitik och samtidigt lära dig om föreningskunskap?
  • Vill du öka ditt kontaktnät över hela Sverige och förstå tolkars olika situationer?
  • Vill du ha trevligt med goda och duktiga kollegor?
Då tycker vi inom valberedningen att du kan kontakta oss, så ska vi berätta mer om vad det innebär att sitta i STTF:s styrelse!

Maila: valberedning@sttf.org eller ring Evelina Alenäs på mobilnummer 070 - 339 24 05

Vi hörs! /Valberedningen

STTF ARBETAR FÖR:

TRYGGHET

TRYGGHET

Att arbeta för en trygg arbetsmiljö och en stabil arbetsmarknad för teckenspråks- och dövblindtolkar i Sverige.

SAMVERKAN

SAMVERKAN

Att uppmuntra och främja diskussion och ömsesidigt utbyte av yrket inom och utom Sverige. Att verka för sammanhållning och samförstånd tolkar emellan.

KVALITET

KVALITET

Att uppmuntra och främja vetenskapliga och pedagogiska initiativ för att förbättra kvaliteten på teckenspråks- och dövblindtolkning samt tolkutbildning. Främja valmöjlighet, rättssäkerhet och tillgänglighet för tolkanvändarna.

REPRESENTATION

REPRESENTATION

Att representera tolkyrket gentemot relevanta myndigheter och organisationer.

PROFESSIONALITET

PROFESSIONALITET

Att yrket teckenspråks- och dövblindtolk erkänns som profession.

RÅD OCH STÖD

RÅD OCH STÖD

Att ge råd och stöd till teckenspråks- och dövblindtolkar, tolkpraktikanter, tolkutbildare, tolkanvändare samt leverantörer och upphandlare av tolktjänst.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Maya RohdellMölnlycke
I helgen var jag med på STTF:s årsmöte och träffade många gamla och nya kollegor - jätteroligt! Jag informerade om projektet som jag arbetar i och fick ta del av många bra föredrag - en stor eloge till STTF:s styrelse som gör ett toppenjobb med de knappa resurser som finns.
Gunvor SvenssonStockholm
Jag är med i STTF för att jag tycker det är viktigt att vi fortsätter den pågående processen mot ett professionellt yrke och en högre status. Vill vi jobba för en mer accepterad ställning i samhället och en lön som motsvarar våra studier så måste vi göra det tillsammans. Vi är för få för att jobba intressepolitiskt var och en och ingenting händer av sig själv!
TOP