FORGOT YOUR DETAILS?

Medlemstidning

Redaktionen

Brita Wideberg

Brita Wideberg

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Ivar Wästhed

Ivar Wästhed

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Louise Schylander

Louise Schylander

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Alva Rosengren-Blom

Alva Rosengren-Blom

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Johanna Alesmark

Johanna Alesmark

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Marie Edholm

Marie Edholm

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Stefan Coster

Stefan Coster

Redaktionen

Kontakt: tolktrycket@sttf.org

Annonsering: annons@sttf.org

Tolktrycket!

Tolktrycket är STTF:s medlemstidning. Målet med tidningen är att du som läsare skall få koll på vad som händer i tolksverige.

Det kan handla om nationella intressepolitiska frågor såsom arbetet med tolktjänstutredningen eller lokala nyheter om tolkar som auktoriserat sig som sjukvårdstolkar, alltså både omvärldskoll och nyheter.

Det är också i Tolktrycket du hittar annonser om fortbildningar och konferenser kring teckenspråkstolkning.

TIPS! Hör av dig!

Har du en åsikt om vad som händer i vårt yrke eller på din arbetsplats?

Tolktrycket tar gärna emot alla nyheter från teckenspråks- och dövområdet. Åsikter, kåserier eller nyhetsartiklar, allt är av intresse.

Har du några tips? Hör av dig!

E-post: tolktrycket@sttf.org

Tolktryckets historia
Läs mer +

Tolktryckets historia

Tolktrycket har anor så lång tillbaka som 1969.

DU! Annonsera hos oss!

Vi ser gärna att du annonserar hos oss!

  • Önskad annonsstorlek
  • Andra önskemål

25% påslag av ordinarie annonspris tillkommer vid önskan om annonsplats på omslagets baksida (i färgtryck)

Annons på hemsidan (första sidan) plus Facebook kostar 500kr/v

20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.

Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

E-post: annons@sttf.org

PRISER:

  • 1/1 sida 4 000:-
  • 2/3 sida 3 000:-
  • 1/2 sida 2 500 :-
  • 1/3 sida 1 800 :-
  • 1/4 sida 1 500 :-
  • 1/8 sida 1 000:-
Anna-Lena NilssonTrondheim
Vill bara passa på att tacka för ännu ett fantastiskt nummer av Tolktrycket. Att få en så fullmatad tidning med så mycket intressant läsning fyra gånger om året är i sig värt medlemsavgiften.
TOP