FORGOT YOUR DETAILS?

Material & publikationer

Informationsbroschyr STTF

Ladda ner information om STTF, vad föreningen arbetar med och hur man blir medlem.

Bra att dela ut till alla som är intresserade av föreningen!

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 5:- +frakt.

Lathund för frilanstolkar

Nu finns det en färdigställd lathund vad som gäller när en arbetar som frilansande tolk. Ladda ner den här och läs mer!

STTF:s etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna är en självklarhet att ha på kontoret eller på skolan.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 5:- +frakt.

Teckenspråket är grunden i vår profession

av Beata Lundström En självklar bok för såväl aktiva tolkar som tolkelever.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 50:- +frakt.

Konferensvolym 2015

från årsmöteskonferensen i Härnösand år 2015.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 60:- +frakt.

 

Innehåll:

Att tolka mellan två språk i två olika modaliteter - Anna-Lena Nilsson

Om döva tolkar och översättare - Maya Rohdell

Meningsskapande och mottagaranpassning - Anna-Lena Nilsson

Nyttan av en tolkutbildning på universitetsnivå - Jenny Lindström

 

 

Konferensvolym 2016

från årsmöteskonferensen i Stockholm år 2016.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 60:- +frakt.
Alt: Alla tre (2015,2016,2018) för 170 kr + frakt

Innehåll:
Samarbete- ett tecken på framgång

-Samarbete döva tolkar- hörande tolkar-Maya Rhodell

- Erfarenheter från Jag är Sarah- Elise von Weisz och Sarah Remgren

-Deaf and hearing teams- Didde Nylander och Bo Hårdell

 

 

Konferensvolym 2018

från årsmöteskonferensen-Nordic Seminar i Umeå 2018.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 80:- +frakt.

Innehåll:

Continuing Professional Development (CPD) - continuing to develop your skills -Anna-Lena Nilsson

Being in it, to win it -Christopher Stone

Making theory work in practice – Theory and practice: intertwined and inseparable at TÖI, Stockholm University -Jenny Lindström, Malin Tesfazion and Elisabet Tiselius

Teaching Swedish Sign Language as a second language to interpreter students -Ingela Holmström

 

How to apply the method of Discourse Mapping to the introduction of interpretation- Susanne Niebe and Elisabeth Holm Hansen

Participatory research – teacher and students doing research together -Gro Hege Saltnes Urdal

Practice in theory – The concept of role space in an everyday life as an interpreter -Magnhild Rød Michalsen

Finansiering för fortbildningsverksamhet lokalt

Vill du och dina arbetskamrater som är medlemmar i STTF fortbilda er hemmavid, kan ni göra en ansökan till STTF för eventuell hjälp till finansiering.
Ladda ner broschyren och skicka in den till STTF

TOP