FORGOT YOUR DETAILS?

Material & publikationer

Informationsbroschyr STTF

Ladda ner information om STTF, vad föreningen arbetar med och hur man blir medlem.

Bra att dela ut till alla som är intresserade av föreningen!

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 5:- +frakt.

STTF:s etiska riktlinjer

De etiska riktlinjerna är en självklarhet att ha på kontoret eller på skolan.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 5:- +frakt.

Teckenspråket är grunden i vår profession

av Beata Lundström En självklar bok för såväl aktiva tolkar som tolkelever.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 50:- +frakt.

Konferensvolym 2015

från årsmöteskonferensen i Härnösand år 2015.

Beställ den på kontakt@sttf.org för endast 60:- +frakt.

 

Innehåll:

Att tolka mellan två språk i två olika modaliteter - Anna-Lena Nilsson

Om döva tolkar och översättare - Maya Rohdell

Meningsskapande och mottagaranpassning - Anna-Lena Nilsson

Nyttan av en tolkutbildning på universitetsnivå - Jenny Lindström

 

TOP