Rättstolksutbildning för tolkar på Fellingsbro folkhögskola i Örebro

adminNyheterLeave a Comment

Glada elever i ett klassrum

Detta är en annons.

En ny utbildningsomgång av den omarbetade Rättstolksutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro startar hösten 2022. Sista ansökningsdag är 15 september.

Rättstolksutbildningen har nyligen omarbetats för att ge mer tid och utrymme för egen reflektion och lästid inför seminarier. Från att tidigare ha varit mera av en intensivkurs i två delar så ger det nya upplägget med sju seminarier á två dagar möjligheter för deltagarna att läsa kurslitteraturen successivt och reflektera mellan kurstillfällena. Det finns också mer tid för diskussion och fler gästspel under kursen.

Syftet med Rättstolkutbildningen är att:

  • ge fördjupade kunskaper i juridisk terminologi
  • tydliggöra tolkens roll i rätten
  • belysa de utmaningar en teckenspråkstolk kan möta både i rätten och i andra sammanhang inom rättsväsendet (gästföreläsare)

Därtill ska kursen ge teoretiska kunskaper som motsvarar den skriftliga delen av auktorisationsprovet i rättstolkning.

Sagt om utbildningen:

  • Det är en grymt bra utbildning. Ett bra tillfälle att fortbilda sig och att träffa kollegor.
  • Det är alltid bra med fortbildning, och så finns det ju inte jättemycket för oss teckenspråkstolkar, säger Johanna, en av kursens tolv deltagare.
  • Den här kursen behövs om jag ska våga mig in och tolka i en rättssal.
  • Det är ju inte bara i en rättssal man har användning av juridiska begrepp utan det kommer till nytta även i tolkuppdrag hos polisen, på rättspsyk eller vid förhör.
  • Han är verkligen otroligt duktig och kompetent. Framför allt är han väldigt bra på att förklara saker och ting så att man verkligen förstår. (Om kursledaren Erik Dahlberg)

Målgrupp: Teckenspråks- och dövblindtolkar, med av TÖI eller MYH godkänd grundutbildning, som har erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Plats: Fellingsbro folkhögskola, Klerkgatan 16, Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 seminarier, 14 dagar över två terminer

Nästa kursstart: Hösten 2022. Seminarier: 14-15 oktober, 11-12 november, 9-10 december, 20-21 januari, 16-17 februari, 24-25 mars och 21-22 april.

Egenavgift: 4 100 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga dagar samt stencilerat material)

Kursledare: Erik Dahlberg

Utbildningsansvarig: Helena Sikh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.