Tolkutredningen är färdig!

adminNyheterLeave a Comment

Här är den alltså – resultatet av ett tungt och intensivt arbete. Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet är färdig. STTF har haft en representant från styrelsen, Tina Wigren Svensk, i expertgruppen under arbetet och hon har gjort ett fantastiskt jobb. Vi vill även passa på att tacka vår interna expertgrupp som varit till stor hjälp för vår representation i samtalen med utredningen. Håll utkik i Tolktrycket framöver där Tina kommer berätta mer om arbetet med utredningen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.