Avsiktsförklaring STTF och SDR 2020

adminAvsiktsförklaringar, NyheterLeave a Comment

2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan SDR och STTF med syfte att underbygga, stärka och odla en robust och långsiktig samverkan mellan SDR och STTF med det uttalade syftet att ge fördel till döva och andra som använder teckenspråk samt för de som arbetar som teckenspråkstolkar och/eller dövblindtolk i Sverige. Nu, feb 2020 har den förnyats och skrivits under på nytt!

Avsiktsförklaringen hittar du i sin helhet här>>

Se film nedan 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.