Kallelse till föreningsmöte

adminNyheterLeave a Comment

STTF kallar till föreningsmöte i Sundbyberg 20 november

Valberedningen har sett två avhopp och och har därför decimerats till en sittande ledamot: Josefine Björkander, därav ett extramöte.

Styrelsen vill samtidigt  ta upp frågan om organisationsmedlemskap hos SDR inför årskiftet.

Tid: 20 november 18-19

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan Sundbyberg

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Val av justerare tillika rösträknare
  • Fyllnadsval till Valberedningen. Jasmine Borger, Stockholm och Sofia Lundin, Malmö har avgått. Föreslagna är Karin Zetterman, Stockholm och Jenny Lindström, Örebro.
  • Organisationsmedlemskap i SDR
  • Avslutning

Vi bjuder på fika, anmäl dig gärna till medlem@sttf.org så vi kan beräkna mängden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.