Tolkning inom psykiatrin-Fellingsbro Folkhögskola

adminAnnonsLeave a Comment

Fellingsbro Folkhögskola startar i september 2019 upp en fjärde omgång av den uppskattade kursen som berör området tolkning inom psykiatrin.

Kursen sätter det interaktiva projekt som kommer till stånd mellan en läkare/psykolog, tolk och patient (med hörselnedsättning) i fokus och hur ett samtal/möte kan ske så professionellt och patientsäkert som möjligt.

Datum: 16–18/9, 17–18/10 och 21–22/11 2019

Plats: Klerkgatan 16, Örebro

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till teckenspråks- och dövblindtolkar med av TÖI eller MYH godkänd tolkutbildning

Egenavgift: 2000 kr plus moms (inkl. lunch, fm/em fika och visst stencilerat material)

Anmälan: Senast 9/8 2019, till karin.backgren@fellingsbro.fhsk.se
Vi vill ha en geografisk spridning till de 14 platser vi har. Besked om plats ges senast 4 v innan utbildningsstart. Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls. Ange kontaktuppgift och fakturaadress.

Kursansvar: Karin Bäckgren, 0702-76 02 05, karin.backgren@fellingsbro.fhsk.se

Mer info här>>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *