God tolksed

adminMaterial och publikationerLeave a Comment

God tolksed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland auktoriserade tolkar och skapats genom domstolspraxis. God tolksed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar.

Du som medlem kan ladda ner hela pdf:en här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.