Etikgruppens arbete

adminMaterial och publikationerLeave a Comment

Under våren 2003 påbörjades ett arbete i yrkesföreningen Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF, med målet att utarbeta yrkesetiska riktlinjer för vår yrkeskår. Riktlinjerna ska vara gemensamma, oavsett arbetsgivare och verksamhetsområde. I detta dokument redovisas hur detta arbete initierades, hur arbetet har gått till väga, finansieringen och resultatet.
Du som medlem kan ladda hem dessa under fliken ”För medlemmar”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.