Uttalande: Angående rätten att önska tolk till förlossning

adminNyheterLeave a Comment

STTF har blivit kontaktade av Dövas Kvinnoförening i Stockholm angående deras arbete för döva kvinnors rätt att önska tolk till förlossning. Under styrelsehelgen den 4-6 juni 2016 formulerade styrelsen ett uttalande angående frågan. Uttalandet och Dövas Kvinnoförenings fråga till STTF finns tillgängliga som pdf längst ner i inlägget.

 

Angående rätten att önska tolk till förlossning.

Med anledning av Dövas kvinnoförening i Stockholms skrivelse vill Sveriges teckenspråkstolkars förening ge vår syn på Västra Götalandsregionens direktiv angående möjligheten att önska teckenspråkstolk till särskilda uppdrag.

Vi vill som yrkeskår att de vi tolkar för skall ha ett högt förtroende för den service vi utför. För att vi skall kunna göra vårt jobb är det avgörande att tolkanvändarna litar på vår professionalitet, vår etik och vår yrkesskicklighet. För att uppnå detta förtroende är det otroligt viktigt att tolkförmedlingarna, såväl privata som offentliga, samordnar tolkar utifrån principen ”rätt tolk på rätt plats”.

Vad som är rätt tolk på rätt plats är något som är väldigt svårt att skriva ner i form av en lista eller en definition. I nära samarbete med brukarorganisationerna har vi som kår under många år arbetat upp en tyst kunskap om hur man samordnar tolkuppdrag på bästa sätt.

För oss är tolkanvändarens önskemål om tolkens kompetens och erfarenhet en självklar faktor i vad som är rätt tolk på rätt plats. Andra viktiga faktorer är kontinuitet och förutsägbarhet vilket i praktiken innebär att vissa uppdrag kräver att samma tolkar återkommer till ett särskilt uppdrag och att tolkanvändarna vet vilka dessa tolkar är. Att känna till förutsättningarna för ett tolkuppdrag och att ha ett upparbetat förtroende mellan alla inblandade i en tolksituation är viktigt för såväl tolkanvändare som tolkar. Att med kort varsel bli skickad på ett uppdrag där en annan tolk varit tidigare och redan arbetat upp ett förtroende med tolkanvändarna är aldrig lyckat. Kontinuitet och förutsägbarhet bör vara uttalade kriterier vid samordning av tolkuppdrag.

Vi delar inte Västra Götalandsregionens bedömning att valet står mellan nuvarande regeltillämpning och ”att erbjuda fritt val av tolk”. Vi har som yrkeskår under många år kunnat bedöma vilka uppdrag som är av särskild karaktär och där särskild hänsyn behöver tas. Dessa uppdrag är varken många eller belastande för en tolkverksamhet. Ett konkret exempel på sådana särskilda uppdrag är hur man på bästa sätt erbjuder tolk vid förlossning.

Under många år har man runtom i landet löst denna typ av uppdrag genom överenskommelser med tolkanvändarna och de tolkar som blivit önskade. Där dessa överenskommelser fungerat bra har de varit tillfredsställande för såväl tolkar, tolkanvändare som tolkverksamheten.

Vi tolkar strävar efter att vara flexibla. Som yrkeskår är förtroende för vår profession vårt främsta redskap. Att kunna erbjuda tolkanvändarna den tolk de önskar vid förlossningar, ett av livets kanske viktigaste ögonblick, är för oss lika självklart som enkelt att lösa. Vi teckenspråkstolkar har löst detta under många år, över hela landet. Genom sin policy frångår Västra Götaland den goda tradition vi som yrkeskår i många år har upprätthållit.

Vi stöder helhjärtat Dövas kvinnoförening i Stockholms protest mot Västra Götalandsregionens policy.

 

Kontakt

Märta Bergström, ordförande STTF
E-post: marta.bergstrom@sttf.org
Telefon: 070-782 39 36

Stefan Coster, sekreterare STTF
E-post: stefan.coster@sttf.org
Telefon: 073-054 72 68

 

Uttalandet som pdf

Dövas Kvinnoförenings brev till STTF

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.