FORGOT YOUR DETAILS?

Ny kurs! Fortbildning i nordiska språk för teckenspråkstolkar

by / söndag, 22 maj 2016 / Published in 2016, Fortbildning, Inbjudan, Medlem
Blandinavin - affisch

Den 4-6 augusti 2016 arrangeras en fortbildningskurs i nordiska språk. Arrangörer är Tolkeforbundet i Norge, Foreningen af Tegnsprogstolke i Danmark och Sveriges teckenspråkstolkars förening, i samarbete med Nordiska folkhögskolan.

Sista anmälninsdag är den 20 juni. Mer information hittar du på eventsidan!

TOP