Representanter sökes till arbetsgrupp! Nordic Meeting 5 juni 2015

adminNyheterLeave a Comment

Den 5 juni representerade Stefan Coster och Märta Bergström STTF på Nordic Meeting i Köpenhamn. Med på mötet fanns representanter från alla de nordiska yrkesföreningarna för teckenspråks- och dövblindtolkar förutom Norge. Mötet hålls vartannat år och det är den danska tolkföreningen som står som värdar.

Under mötet beslutades att föreningarna skall välja två representanter var för att bilda en arbetsgrupp som ska se över möjligheterna för varje lands tolkutbildning att anordna fortbildning öppen för tolkar från alla nordiska länder. STTF söker nu två representanter att skicka till denna arbetsgrupp.

Är du intresserad? Hör av dig till kontakt@sttf.org så berättar vi mer! Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.