FORGOT YOUR DETAILS?

 • Gemenskap!

 • Engagemang!

 • Sammanhållning!

 • Utbyten & Diskussioner!

 • Konferenser!

 • Fortbildning!

 • Möjlighet att påverka!

Självklart ska du vara medlem i din yrkesförening!

Bli Medlem

Ett medlemskap i STTF

är inte anställningsbundet; alla verksamma teckenspråkstolkar och teckenspråks-/dövblindtolkar som har genomgått grundutbildning är välkomna att teckna ett aktivt medlemskap.

 

Du som inte är tolk kan bli stödjande medlem. Är du tolkstudent finns ett studerandemedlemskap.

 

Medlemskap gäller per kalenderår.
Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 785-7204. Märk med ditt namn.

 

Aktiv medlem (350:-)

 

Studerandemedlem (175:-)

 

Stödjande medlem (200:-)

 

Organisationsmedlem (600:-)

 

Obs! Medlemskap beviljas när medlemsavgift är inbetald och fullständiga kontaktuppgifter kommit föreningen till handa. Har du inte fått bekräftelse på ditt medlemskap inom 2 veckor efter inbetald medlemsavgift, kontakta medlem@sttf.org.

 

Fyll i din ansökan här:

Tillsammans kan vi göra mer!

Detta och mycket mer får du som medlem:

 • Som medlem gör du STTF till en levande och stark förening!
 • Medlemstidningen Tolktrycket.
 • Rabatterat pris & förtur på fortbildning arrangerad av föreningen
 • Delta i lokala arrangemang, till exempel websända föreläsningar.
 • Delta på årsmöteskonferens.
Möjlighet att påverka

Möjlighet att påverka

STTF finns för Dig! Gemensamt driver vi tolkkårens frågor. Genom att vara aktiva i debatten och ha kontakt med beslutsfattarna arbetar vi med att bevaka arbetsmarknadsfrågor samt säkerställa kvalitet inom vårt yrke. Vi arbetar även för att fortbildningsbehovet skall tillgodoses.
Gemenskap

Gemenskap

Som medlem har du möjlighet att vara delaktig i arbetet med att bevaka och förbättra arbetssituationen för Sveriges teckenspråkstolkar. I din yrkesförening får du som tolk möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, och diskussioner kring aktuella frågor som professionalitet och yrkesetik.
Vill du jobba med något i föreningen eller delta i någon av våra arbetsgrupper? Hör av dig - vi behöver din hjälp!
AnnaLena NilssonTrondheim
Vill bara passa på att tacka för ännu ett fantastiskt nummer av Tolktrycket. Att få en så fullmatad tidning med så mycket intressant läsning fyra gånger om året är i sig värt medlemsavgiften.
Gunvor SvenssonStockholm
Jag är med i STTF för att jag tycker det är viktigt att vi fortsätter den pågående processen mot ett professionellt yrke och en högre status. Vill vi jobba för en mer accepterad ställning i samhället och en lön som motsvarar våra studier så måste vi göra det tillsammans. Vi är för få för att jobba intressepolitiskt var och en och ingenting händer av sig själv!
TOP