Sveriges Teckenspråkstolkars Förening

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar samt teckenspråks- och dövblindtolkar. Föreningen vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande samt välutbildad tolkkår.


Läs mer om oss

Annonser

Annons plats

Annons här plus Facebook kostar 500kr i veckan.

Prisinfo

20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.
Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

Email

Annons plats

Annons här plus Facebook kostar 500kr i veckan.

Prisinfo

20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.
Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

Email

Annons plats

Annons här plus Facebook kostar 500kr i veckan.

Prisinfo

20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.
Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

Email

Annons plats

Annons här plus Facebook kostar 500kr i veckan.

Prisinfo

20% rabatt vid annonsering på både hemsidan och Tolktrycket.
Expeditionsavgift på 45 kr tillkommer vid pappersfaktura, elektronisk faktura 0 kr.

Email

Bli Medlem

Var medlem i din yrkesförening. Tillsammans kan vi göra mer!


Till anmälan

Instagram

Följ oss!