Sveriges Teckenspråkstolkars Förening

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar samt teckenspråks- och dövblindtolkar. Föreningen vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande samt välutbildad tolkkår.


Läs mer om oss

Bli Medlem

Var medlem i din yrkesförening. Tillsammans kan vi göra mer!


Till anmälan

Instagram

Följ oss!