FORGOT YOUR DETAILS?

Nordic Seminar 2018

Registration is now open!

Tillsammans kan vi göra mer!

Vill du få senaste nytt från tolkbranschen?

VAR MEDLEM I DIN YRKESFÖRENING. TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MER!

Nordic Seminar 2018
Go to conference page

Nordic Seminar 2018 "Theory in practice - practice in theory"

We are proud to host next year’s Nordic Seminar in Umeå (Sweden). The event will take place from the 22nd to 25th of February 2018. For information and registration, go to conference page. We hope to see you in Umeå!

WOW Annonser

Här finns det plats för dig att annonsera! Kontakta annons@sttf.org för info och priser.

HEJ Valberedningen annonserar

  • Vill du fortbilda dig inom yrkeskårens intressepolitik och samtidigt lära dig om föreningskunskap?
  • Vill du öka ditt kontaktnät över hela Sverige och förstå tolkars olika situationer?
  • Vill du ha trevligt med goda och duktiga kollegor?
Då tycker vi inom valberedningen att du kan kontakta oss, så ska vi berätta mer om vad det innebär att sitta i STTF:s styrelse!

Maila: valberedning@sttf.org eller ring Evelina Alenäs på mobilnummer 070 - 339 24 05

Vi hörs! /Valberedningen

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

STTF ARBETAR FÖR:

TRYGGHET

TRYGGHET

Att arbeta för en trygg arbetsmiljö och en stabil arbetsmarknad för teckenspråks- och dövblindtolkar i Sverige.

SAMVERKAN

SAMVERKAN

Att uppmuntra och främja diskussion och ömsesidigt utbyte av yrket inom och utom Sverige. Att verka för sammanhållning och samförstånd tolkar emellan.

KVALITET

KVALITET

Att uppmuntra och främja vetenskapliga och pedagogiska initiativ för att förbättra kvaliteten på teckenspråks- och dövblindtolkning samt tolkutbildning. Främja valmöjlighet, rättssäkerhet och tillgänglighet för tolkanvändarna.

REPRESENTATION

REPRESENTATION

Att representera tolkyrket gentemot relevanta myndigheter och organisationer.

PROFESSIONALITET

PROFESSIONALITET

Att yrket teckenspråks- och dövblindtolk erkänns som profession.

RÅD OCH STÖD

RÅD OCH STÖD

Att ge råd och stöd till teckenspråks- och dövblindtolkar, tolkpraktikanter, tolkutbildare, tolkanvändare samt leverantörer och upphandlare av tolktjänst.

Maya RohdellMölnlycke
"I helgen var jag med på STTF:s årsmöte och träffade många gamla och nya kollegor - jätteroligt! Jag informerade om projektet som jag arbetar i och fick ta del av många bra föredrag - en stor eloge till STTF:s styrelse som gör ett toppenjobb med de knappa resurser som finns."
Gunvor SvenssonStockholm
"Jag är med i STTF för att jag tycker det är viktigt att vi fortsätter den pågående processen mot ett professionellt yrke och en högre status. Vill vi jobba för en mer accepterad ställning i samhället och en lön som motsvarar våra studier så måste vi göra det tillsammans. Vi är för få för att jobba intressepolitiskt var och en och ingenting händer av sig själv!"
TOP